Services

 

บริการทดสอบ 

การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุโลหะ (PMI)
การตรวจสอบค่าความหยาบผิว
การอบรมการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ
การให้คำปรึกษา

Contact us 

Mobile: 083-409-1303

Email: ehedgthailand@gmail.com

Line: EH-Thailand

                                   

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  (Hygienic Food Processing Equipment Standard Testing Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
Tel: 02-329-8356-8 ext. 0
Fax: 02-329-8356-8 ext.13 
Email: ehedgthailand@kmitl.ac.th, ehedgthailand@gmail.com


FOLLOW US

line