หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร   

 Hygienic Food Processing Equipment

Standard Testing Services

ตารางกิจกรรม

January

February 2021

March
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
Events for February

1st

No Events
Events for February

2nd

No Events
Events for February

3rd

No Events
Events for February

4th

No Events
Events for February

5th

No Events
Events for February

6th

No Events
Events for February

7th

No Events
Events for February

8th

No Events
Events for February

9th

No Events
Events for February

10th

No Events
Events for February

11th

No Events
Events for February

12th

No Events
Events for February

13th

No Events
Events for February

14th

No Events
Events for February

15th

No Events
Events for February

16th

No Events
Events for February

17th

No Events
Events for February

18th

No Events
Events for February

19th

No Events
Events for February

20th

No Events
Events for February

21st

No Events
Events for February

22nd

No Events
Events for February

23rd

No Events
Events for February

24th

No Events
Events for February

25th

No Events
Events for February

26th

No Events
Events for February

27th

No Events
Events for February

28th

No Events

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  (Hygienic Food Processing Equipment Standard Testing Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
Tel: 02-329-8356-8 ext. 0
Fax: 02-329-8356-8 ext.13 
Email: ehedgthailand@kmitl.ac.th, ehedgthailand@gmail.com


FOLLOW US