หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร   

 Hygienic Food Processing Equipment

Standard Testing Services

ตารางกิจกรรม

May

June 2021

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร  (Hygienic Food Processing Equipment Standard Testing Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
Tel: 02-329-8356-8 ext. 0
Fax: 02-329-8356-8 ext.13 
Email: ehedgthailand@kmitl.ac.th, ehedgthailand@gmail.com


FOLLOW US